Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Κυριακή 30 Μαΐου 2010

Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

Τρίτη 25 Μαΐου 2010

Δευτέρα 24 Μαΐου 2010

Κυριακή 23 Μαΐου 2010

Σάββατο 22 Μαΐου 2010

Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Aφιερωμένο....

Χρόνια Πολλά Αγγέλα...

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Τρίτη 18 Μαΐου 2010

Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Κυριακή 9 Μαΐου 2010

Σάββατο 8 Μαΐου 2010

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

«περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010

Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

Σάββατο 1 Μαΐου 2010

Κατ' εξαίρεση!

Ένα ευχαριστώ
σ' όλους εσάς που μ' αντέχετε και μ' ανέχεστε
Καλό μήνα κι αντοχές!