Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Aφιερωμένο....

Χρόνια Πολλά Αγγέλα...

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

«περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Κατ' εξαίρεση!

Ένα ευχαριστώ
σ' όλους εσάς που μ' αντέχετε και μ' ανέχεστε
Καλό μήνα κι αντοχές!