Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

«περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: